Neon games
Mind Games
Match 3 Games
Classic Games
Gry Logiczne
Ad Free Games
Więcej

Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy Zygomatic

Firma Zygomatic przetwarza dane osobowe i wrażliwe za pośrednictwem tej witryny. Szanujemy prywatność naszych klientów, dlatego przetwarzamy i chronimy dane osobowe z należytą starannością.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami określonymi przez obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych osobowych. Oznacza to, że:

Zygomatic jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie przetwarzanie danych. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzimy i jakie są tego cele. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi informacjami.

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana po raz ostatni dnia 09.03.2023.

Wykorzystywanie danych osobowych

Korzystając z naszej usługi, przekazujesz nam określone dane. Niektóre z nich mogą stanowić dane osobowe. Zatrzymujemy i wykorzystujemy wyłącznie dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Ciebie lub takie, co do których jednoznacznie wiadomo, że zostały nam przekazane w celu przetwarzania.

Wykorzystujemy następujące dane w celach omówionych w niniejszej Polityce prywatności:

Szczególne kategorie danych oraz dane wrażliwe, które przetwarzamy

Nie zamierzamy gromadzić poprzez naszą witrynę internetową danych na temat odwiedzających w wieku poniżej 16 lat. Nie możemy jednak sprawdzić, czy osoba wyświetlająca witrynę ukończyła 16. rok życia. W związku z tym zalecamy, aby rodzice kontrolowali działania dzieci w internecie, aby zapobiec gromadzeniu danych dzieci bez zgody rodziców. Jeśli uważasz, że zgromadziliśmy dane osoby nieletniej bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@zygomatic.nl, a usuniemy takie dane osobowe.

Promocje

Oprócz reklam wyświetlanych w witrynie internetowej możemy też informować Cię o nowych produktach lub usługach:

Formularz kontaktowy

Jeśli wypełnisz formularz kontaktowy na stronie lub wyślesz do nas wiadomość e-mail, przekazane dane będą zatrzymywane tak długo, jak jest to konieczne do udzielenia pełnej odpowiedzi i właściwej obsługi otrzymanego zapytania, w zależności od specyfiki formularza lub treści wiadomości. Korzystamy z usługi reCAPTCHA oferowanej przez firmę Google Inc. (Google), aby zapewnić ochronę danych przesyłanych w formularzu kontaktowym. Funkcja ta sprawdza, czy wiadomość została wysłana przez człowieka, tak aby zapobiec działaniom „spambotów”, które mogą na przykład automatycznie wysyłać wiadomości lub publikować komentarze. Zapewnienie działania usługi Google reCAPTCHA wiąże się z przesłaniem adresu IP odwiedzającego, a potencjalnie także innych danych. Treść przesłanej wiadomości zostanie przesłana do firmy Google i będzie przez nią przetwarzana w tym celu. W krajach UE oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego adres IP jest w takiej sytuacji skracany i zanonimizowany. W wyjątkowych przypadkach adres IP jest przekazywany w pełnej formie i skracany na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Firma Google wykorzystuje takie informacje w naszym imieniu, aby ocenić użytkowanie tej usługi. Adres IP przekazywany przez usługę reCAPTCHA nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Gromadzenie takich danych podlega zasadom ochrony prywatności firmy Google. Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Google znajduje się pod adresem policies.google.com/privacy?hl=pl. Użycie funkcji reCAPTCHA oznacza zgodę na przetwarzanie danych w sposób i w celach opisanych powyżej.

Biuletyn

Prowadzimy biuletyn informujący zainteresowane osoby o naszych produktach i/lub usługach. Każdy biuletyn zawiera łącze umożliwiające anulowanie jego subskrypcji. Twój adres e-mail zostanie dodany do listy subskrybentów wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Aby wysyłać biuletyny, korzystamy z platformy Mailchimp. Firma Mailchimp stosuje skuteczne zabezpieczenia swoich systemów i obsługuje dane w sposób zapewniający ich poufność. Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z firmą Mailchimp, która reguluje obsługę naszych danych.

Publikowanie

Gdy korzystasz z naszych usług, następujące dane są publikowane i stają się widoczne dla wszystkich użytkowników internetu:

Udostępnianie danych stronom trzecim

Zygomatic nie sprzedaje danych stronom trzecim i udostępnia je wyłącznie, gdy jest to niezbędne w związku z niniejszą umową lub wymogiem prawnym. Zawieramy umowy o przetwarzanie danych z firmami, które przetwarzają dane w naszym imieniu, aby zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa i prywatności informacji. Zygomatic pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

Pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie. Pliki tego typu są również umieszczane przez strony trzecie, którym na to zezwoliliśmy.

Możesz wyłączyć pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Pamiętaj, że może to sprawić, iż nasza witryna nie będzie już działać optymalnie.

Zawarliśmy umowy dotyczące plików cookie i aplikacji ze stronami trzecimi, które stosują takie rozwiązania. Nie mamy jednak pełnej kontroli nad tym, w jaki sposób dostawcy takich aplikacji wykorzystują pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji i sposobu, w jaki wykorzystują pliki cookie, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności takich podmiotów (i mieć na względzie, że dokumenty te mogą podlegać regularnym zmianom).

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

Reklamy

W naszej usłudze wyświetlane są reklamy stron trzecich, aby spersonalizować treści reklamowe.

Pliki cookie reklamowe są współdzielone z listą wybranych dostawców technologii reklamowych. Poniżej znajduje się lista wybranych dostawców technologii reklamowych, a także łącza do ich oświadczeń o ochronie prywatności:

Gry i reklamy stron trzecich

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez innych administratorów danych niż Zygomatic, takich jak dostawcy gier stron trzecich udostępnianych w witrynie. Dostawca takiej gry strony trzeciej jest zobowiązany zapewnić, by wszelkie przetwarzanie danych osobowych w związku z oferowaną grą odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Poniżej znajduje się lista zewnętrznych dostawców gier, które mogą być udostępniane w tej witrynie, a także łącza do ich oświadczeń o ochronie prywatności:

Google Fonts

Używamy Google Fonts do dynamicznego ładowania czcionek z centralnego serwera Google. Jeśli Twoja przeglądarka zażąda czcionki, Twój adres IP zostanie zarejestrowany przez Google i wykorzystany do celów analitycznych poza granicami UE. Więcej informacji w polityce prywatności Google.

Google Analytics

Wykorzystujemy usługę Google Analytics, aby śledzić odwiedzających naszą witrynę i otrzymywać raporty dotyczące sposobu, w jaki korzystają z naszej witryny. Zaakceptowaliśmy warunki umowy o przetwarzanie danych firmy Google. Nie zezwalamy firmie Google na wykorzystywanie informacji uzyskanych za pośrednictwem usługi Analytics w innych usługach Google. Ponadto zanonimizujemy adresy IP. Możesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu danych generowanych przez pliki cookie (w tym adresu IP). W tym celu należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Bezpieczeństwo

Podejmujemy środki bezpieczeństwa służące ograniczeniu niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych oraz nieautoryzowanego dostępu do nich.

Okres zatrzymywania

Dane osobowe omówione powyżej będą przechowywane tak długo, jak pozostaniesz zarejestrowanym użytkownikiem naszej witryny i będziesz ją odwiedzać. Gdy ulegnie to zmianie, zatrzymamy dane na okres maksymalnie 26 miesięcy w opisanych celach statystycznych. Następnie dane zostaną usunięte, chyba że będziemy zobowiązani prawnie do zatrzymywania ich przez dłuższy czas (np. dane dotyczące płatności są objęte obowiązkiem przechowywania dokumentacji finansowej przez okres siedmiu lat).

Zewnętrzne witryny

Niniejsza Polityka nie dotyczy zewnętrznych witryn powiązanych z niniejszą witryną za pośrednictwem łączy. Nie możemy zagwarantować, że strony trzecie prowadzące te witryny będą obsługiwać dane osobowe w bezpieczny i staranny sposób. Przed rozpoczęciem korzystania z tych witryn zalecamy zapoznanie się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszego dokumentu. Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej Polityki, aby pozostać na bieżąco ze wszelkimi zmianami.

Wgląd w dane oraz ich sprostowanie (lub usunięcie)

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub chcesz uzyskać wgląd w swoje dane osobowe bądź je sprostować lub usunąć.

Możesz przesłać żądanie wglądu w te dane albo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto możesz wnioskować o eksport danych, które wykorzystujemy za Twoją zgodą, lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, podając swoje uzasadnienie.

Aby zapobiec nadużyciom, możemy poprosić o przedłożenie odpowiedniego dowodu tożsamości. W przypadku dostępu do danych osobowych pozyskiwanych za pomocą pliku cookie należy przesłać plik cookie, którego dotyczy żądanie. Pliki cookie można znaleźć w ustawieniach używanej przeglądarki. Jeśli dane są nieprawidłowe, możesz poprosić o ich sprostowanie lub usunięcie.

Dane kontaktowe

Zygomatic
Tiendweg 17
4131MC Vianen
Holandia
privacy@zygomatic.nl

Top